STEL JE VOOR...

.. dat kinderen opgroeien in een wereld, waarin het net zo gewoon is om verdrietig of bang te zijn als het is om blij te zijn.

Gevoelens of gedachten staan dan niet in de weg, maar zijn er gewoon. Net als de wind. Soms heb je wind mee en soms wind tegen. Wat telt, is dat je vooruit komt en je hart volgt!


In december 2016 is ons boek "Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren" uitgekomen bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. Het boek geeft je handvatten waarmee je als coach of therapeut kinderen kunt leren hun hart te volgen, ondanks de onvermijdelijke hindernissen die ze onderweg tegenkomen.

Het boek beschrijft beknopt een theoretisch kader om alle daarna gegeven handvatten in de praktijk goed toe te kunnen passen. De methodiek is d.m.v. ACT4kids-model vertaald naar de belevingswereld van kinderen en jongeren.

Voor wie: “De 'T' van ACT staat voor 'therapy' maar het boek biedt handvatten voor allerlei begeleiders: in muziek, sport, school, coaching, kinderpsychologie, orthopedagogie etc. ACT is een way of life.

- 130 pagina's op A4 formaat met mooie illustraties;
- meer dan 100 oefeningen, gedragsexperimenten en metaforen;
- tips voor intake, functie-analyse, casusconceptualisatie en vormgeving begeleidingstraject;
- volledig groepsprotocol van 10 sessies met ouderbetrokkenheid;
- ACT4kids model dat houvast biedt in de begeleiding en structuur geeft aan de oefeningen

Koop het boek bij bol.com:

Op onze Facebook pagina delen we met jou graag tips en interessante weetjes over ACT bij kinderen en jongeren die we tegenkomen en laten we hier en daar alvast wat zien van de inhoud van ons boek. Zo weet je vooraf goed wat je kunt verwachten!
Meedoen? Volg(en like) ons op Facebook:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is in 1999 geïntroduceerd en heeft sindsdien alleen maar terrein gewonnen. Vanwege de grote effectiviteit en toepassing van de nieuwste inzichten, lijkt het erop dat ACT wereldwijd één van de meest toegepaste psychologische methodieken gaat worden.

Steeds meer coaches, pedagogen, psychologen en andere begeleiders volgen een opleiding, zodat ook zij ACT kunnen toepassen. In Nederland kan dit o.a. bij SeeTrue.

We zijn met SeeTrue in overleg over een vervolgopleiding "ACT bij kinderen en jongeren". Mocht je geïnteresseerd zijn in deze opleiding, mail dan gerust: info@ACT4kids.nl

Wil jouw instelling of praktijk dat we langskomen voor een workshop of training of dat we spreken op jouw congres, neem dan ook via dit emailadres contact op voor meer informatie.

Monique Samsen: psycholoog & ACT opleider,
Janneke de Heus: orthopedagoog,
Hester vd Grift: illustrator.